منو اصلی
ادبيات سکايي
ادبيات سكايي
 از زبان سكاها در دورة ميانه آثاري از ختن و واحة تمشق به دست آمده كه نوعي ادبيات ترجمه‌اي ديني است ، اگرچه آثار غيرديني آن نيز رنگ بودايي دارد . تقريباً تمامي اين آثار متعلق به بوداييان است و از سنسكريت ترجمه شده ، و به دو گروه سكايي ختني (يا فقط سكايي) و سكايي تمشقي كه گويشي قديم‌تر است ، تقسيم شده است . مفصل‌ترين متن ختني ، كتاب زميستا به شعر است . به طور كلي متون ختني مشتمل بر تمثيلها ، روايات ، توبه نامه‌ها ، رسالات طبي ، واژه‌نامه‌هاي چيني ـ خنثي ، واژه‌نامه‌هاي تركي ـ خنثي و يك متن كوچك جغرافيايي است . داستان هندي رامه و همسرش سيتا ، منظومه‌اي حماسي با تفسيري بودايي به اين زبان است . نسخه‌هاي موجود ختني در زماني ميان سده‌هاي 7 تا 10م به خط براهمي نوشته شده‌اند.
زرشناس ، زهره . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 563 * منبع :