منو اصلی
تهيه ميکروفيلم از نسخه هاي خطي

تهية ميكروفيلم از نسخه‌هاي خطي

از فعاليت‌هاي جنبي مراكز نسخ‌ خطي، تهية ميكروفيلم‌ از نسخه‌هاي خطي در داخل و خارج كشور است. در سال 1335ش. براي كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران از ممالك انگلستان ، اتحاد جماهير شوروي (سابق)‌، ايالات متحده امريكا ، تركيه ، هند و پاكستان ميكروفيلم ‌هايي تهيه شد. اولين فهرست ميكروفيلم‌هاي كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران در سال 1348ش. انتشار يافت و شامل حدود 2000 ميكروفيلم است. در كتابخانة عمومي آيت الله مرعشي نجفي نيز مخزن ميكروفيلم كتابخانه داراي 9000 ميكروفيلم از همين تعداد نسخه خطي فراهم و نگهداري مي‌شود. در كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي نيز از ميركوفيلم‌هاي موجود در آن فهرستي به كوشش احمد علي منتظري زير نظر غلامعلي عرفانيان تهيه و منتشر شده است.
نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 214 * منبع :