منو اصلی
رژيم عراق ناقض تعهدات بين المللي

رژيم عراق ناقض تعهدات بين المللي

به جرأت مي توان گفت رژيم عراق پيمان شكن ترين رژيم جهان مي باشد و هيچ مقررات و ضابطه بين المللي در زمينه جنگ باقي نمانده است كه از سوي اين رژيم نقض نشده باشد . موارد نقض مقررات بين المللي از سوي رژيم عراق بسيار زياد است كه در اينجا به اهم آنها اشارت مي رود .

1- لغو يك جانبه قرارداد مرزي 1975 ايران و عراق در آستانه حمله گسترده ي نظامي به خاك جمهوري اسلامي ايران .

2- نقض بند يك ماده 33 منشور ملل متحد در مورد مراجعه به روش هاي مسالمت آميز براي حل اختلافات و عدم تمسك به قوه قهريه .

3- نقض مقررات انساني قوانين بين المللي حقوق بشر و كنوانسيون 1949 ژنو در زمينه عدم حمله ي نظامي به مناطق مسكوني و غير نظامي .

4- نقض توافق 12 ژوئن 1984 با دبير كل سازمان ملل متحد در مورد عدم حمله به مناطق مسكوني .

5- نقض كنوانسيون هاي 4 گانه ژنو در مورد رفتار با غير نظاميان ، اسراي زخمي و بيمار ، امدادگران و پزشكان ، بصورت قتل اسراي مجروح ، اعدام افراد اسير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، به اسارت در آوردن شهروندان و غير نظاميان ، به اسارت گرفتن پزشكان و امدادگران ،‌ اعمال شكنجه و انواع بد رفتاري جسمي و روحي نسبت به اسراي ايراني .

6- نقض پروتكل 1925 ژنو و كنوانسيون 1972 ژنو در مورد عدم استفاده از سلاح هاي شيميايي در جنگ .

رژيم عراق نه تنها در جبهه هاي جنگ بارها اقدام به كاربرد سلاح شيميايي كرده است ، بلكه از اين سلاح عليه مناطق مسكوني نيز استفاده نموده است . بكارگيري اين سلاح توسط رژيم عراق از سوي كميته بين المللي صليب سرخ ، دبير كل سازمان ملل ، شوراي امنيت ، دبير كل كنفرانس اسلامي مورد تأييد و تقبيح قرار گرفته است .

7- نقض كنوانسيون حقوق درياها و قطعنامه ها و توافق نامه هاي مربوط به آزادي كشتيراني در آب هاي بين المللي بصورت حمله به كشتي ها تجاري و مين گذاري آبراههاي بين المللي در خليج فارس ، بنحويكه به ادعاي خود اين رژيم تا صدها فروند كشتي تجاري در خليج فارس هدف آتش عراق قرار گرفته است .

8- نقض كنوانسيون كويت در مورد حفاظت محيط زيست خليج فارس به صورت حمله به چاه هاي نفتي دريايي كه منجر به نشت هزاران هزار بشكه نفتي از چاه هاي مزبور و آلودگي آب هاي خليج فارس و سواحل آن گرديد و حيوانات آبزي بسياري را نابود ساخت كه سرانجام با همت متخصصين ايراني پس از 230 روز مهار گرديد .

9- نقض كنوانسيون شيكاگو و پيمان بين المللي هوايي 1944 در مورد هواپيمايي آزاد بصورت حمله به هواپيمايي تجاري ، دزدي هوايي ، نسبت به خطوط هوايي جمهوري اسلامي ايران و تهديد خطوط هواپيمايي بين المللي در مورد عبور از آسمان ايران و حتي حمله به هواپيماي وزير خارجه الجزاير ، بن يحيي ،‌ در تاريخ 12/2/61 كه در مرز هوايي بين تركيه و ايران رخ داد و منجر به شهادت وي و همراهانش گرديد .

10- نقض كنوانسيون لاهه و مقررات يونسكو در مورد حفظ آثار و اموال فرهنگي و احتراز از حمله به اين آثار در زمان جنگ ، بصورت تخريب آثار باستاني جنوب ايران از جمله قلعه و موزه شوش ، بقعه دانيال نبي ،‌ آثار باقيمانده از شهر آپادانا در شوش ،‌ قلعه سلاسل ، موزه ي هفت تپه و پل باستاني شوشتر و حمله هوايي به مسجد جامع اصفهان كه از بناهاي مهم تاريخي در فرهنگ اسلامي محسوب مي شود. حمله عراق به اين مسجد مورد اعتراض مجامع بين المللي از جمله يونسكو گرديد .

11- نقض پروتكل 1970 ژنو و قطعنامه 407 آژانس بين المللي انرژي در مورد عدم حمله به نيروگاه هاي اتمي .

رژيم عراق چندين باربه نيروگاه اتمي بوشهر حمله كرد ، كه مورد اعتراض مجامع بين المللي نيز قرار گرفت .