منو اصلی
گسترش صنايع دستي طي دو دهه اخير
گسترش صنايع دستي طي دو دهة اخير
طي دو دهة اخير ، گسترش صنايع دستي ، براستي مورد توجه مسؤولان و برنامه ريزان بوده است و علي رغم دشواريهاي بسيار ، تلاشهاي بسيار مؤثري در اين زمينه به انجام رسيده است ؛ از آن جمله :

1. ايجاد دوره‌هاي كارداني و كارشناسي صنايع دستي در بيش از 20 دانشگاه و مؤسسة آموزش عالي كشور ، اين مهم از سال 1362 و در پي تصويب دورة كارشناسي صنايع دستي و ايجاد آن در دو دانشگاه بزرگ كشور يعني دانشگاههاي هنر و الزهراء (س) آغاز و تا به امروز همچنان گسترش و تعميق يافته است .

2. ايجاد دوره‌هاي كارداني و كارشناسي فرش در بيش از 10 دانشگاه و مؤسسة آموزش عالي كشور كه اين اقدام اساسي نيز در پي تصويب دورة كارشناسي فرش در اسفند ماه 1374 بوده است . نخستين دورة آن در دانشكدة معماري و هنر دانشگاه كاشان ، از سال تحصيلي 1375 آغاز و تا به امروز تداوم و گسترش يافته است .

3. ايجاد چندين گنجينة هنري در تهران و مراكز استانها از آن جمله گنجينة دوران اسلامي ، گنجينة آبگينه و سفالينه ، مجموعة كاخ موزه‌هاي سعد آباد ، گنجينة هنرهاي سنتي در اصفهان ، نمايشگاه آثار موزه‌اي صنايع دستي معاصر كشور در تهران و غيره كه بي‌ترديد در معرفي و شناساندن هر چه بيشتر صنايع دستي و هنرهاي سنتي كشور و گرايش نسل جوان به آموزش و توليد صنايع دستي بسيار مؤثر و مفيد بوده است .

4. پيش بيني رشتة صنايع دستي در دورة كار و دانش و بررسي براي ايجاد دورة مديريت خانواده ، كه در آن عنايت ويژه‌اي به صنايع دستي هست ، در مقطع آموزش متوسطه ، براي تربيت نيروي انساني در راه تداوم توليد صنايع دستي در آينده .

5. ايجاد مراكز صنايع دستي در برخي از مراكز استانها و نيز ايجاد آموزشگاهها و هنرستانهاي متعدد براي آموزش اصول صنايع دستي به متقاضيان .

6. اختصاص اعتبارات عمراني سالانه براي اجراي پروژه‌هاي آموزش ، تهيه و توزيع مواد اوليه و ابزار كار ، نظارت بر توليد و خريد محصولات توليدي از صنعتگران دستي ، به ويژه در سطح روستاها و مناطق عشايري كشور كه اين برنامه‌ موجبات احياء و گسترش صنايع دستي ، به ويژه زيراندازهاي سنتي را در بسياري از مناطق به ويژه در روستاها و در ميان عشاير فراهم آورده است .

7. شركت فعال جمهوري اسلامي ايران در مجامع آسيايي و بين‌المللي « شوراي جهاني صنايع دستي » كه اين امر موجب توجه لازم به جنبه‌ها و ابعاد اقتصادي و اجتماعي و نيز جنبه‌هاي مردمي صنايع دستي در دنيا شده است . ضمن آنكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، چهاردهمين و هفدهمين مجمع آسيايي صنايع دستي در شهرهاي اصفهان و تهران برگزار شده است .

8. برگزاري 5 نمايشگاه بزرگ صنايع دستي در شهرهاي اصفهان ، شيراز ، تبريز ، تهران و همدان و عرضه و نمايش آثار برگزيدة صنعتگران دستي سراسر كشور . از نمايشگاههاي مذكور كه با نمايش شيوة توليد صنايع دستي توأم و همراه بوده است ، ميليونها نفر بازديد كرده‌اند .

9. ايجاد زمينه‌هاي مناسب و برقراري تسهيلات مالي براي چاپ و انتشار دهها كتاب و نشرية تخصصي در زمينه‌هاي مختلف صنايع دستي .

10. معافيت صنعتگران دستي كشور از پرداخت ماليات و تمهيد مقدمات لازم براي تحت پوشش بيمه درآوردن قالي بافان پس از از كار افتادگي .

11. انجام اقدامات لازم در زمينة احياء هنر مخمل بافي و توسعة بيشتر هنر زري بافي از طريق سازمان ميراث فرهنگي كشور ، در شهرهاي كاشان ، تهران و اصفهان .

12. ترويج رنگرزي با رنگهاي طبيعي ، از سوي سازمان صنايع دستي ايران ، شركت سهامي فرش ايران و معاونت صنايع روستايي وزارت جهاد سازندگي ، در شهرهاي مختلف ، براي بالا بردن كيفيت مواد اولية مصرفي در فرش و گليمهاي دستباف و نيز حفظ برتري نسبي فرش ايران در زمينة رنگ .

: نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 238 ـ 237 * منبع :