منو اصلی
مقدمه

مقدمه

با وقوع انقلاب اسلامي ، احساس همگاني در توجه به ريشه‌هاي فرهنگي جان تازه‌اي گرفت ، همچنين براي مدتي هر چند كوتاه ، انواع موسيقي كه در مراكز غير فرهنگي رواج يافته بود ، خاموش شد و توجه جوانان و نسل پس از انقلاب به هنر موسيقي اصيل ايران ، به جهشي دوباره دست يافت . در ساية اين نگرش دوباره‌، موسيقي اصيل ايران ( = رديف دستگاهي ) بيش از پيش جوانان علاقه‌مند را به خود جلب كرده است ؛ اما انواع موسيقي همچنان رواج دارد و به هر حال و در همه زمانها ، آنچه تعيين كنندة سرنوشت اين هنر است ، كيفيت و ماهيت هنر موسيقي است .

از سوي ديگرتوجه به اين نكته لازم است كه ، حوادث سالهاي پس از 1357 ش . و تنشهاي سياسي و اجتماعي وسيع در سطح كشور ، به ويژه جنگ ، بر موسيقي نيز در سطحي گسترده ، تأثير داشت . تقسيم بندي انواع موسيقي كنوني ايران ، بي‌گمان ريشه در آن دوران پر التهاب دارد .

ريشه يابي چگونگي شكل گيري اين گونه‌هاي مختلف موسيقي امروز ايران ، به دليل رعايت اختصار ، از گنجايش اين مقالة مختصر بيرون است . ما در اين نوشتار ، تنها مي‌كوشيم تصويري كلي از موسيقي كنوني ايراني ارائه كنيم .

 

نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 340 ـ 337 * منبع :