منو اصلی
مقدمه
مقدمه
برخي از باستانشناسان به استناد پايه‌هاي چندي كه در تپة موسيان ، در حدود 150 كيلومتري شمال غرب شوش ، پيدا شد، عقيده دارند كه « ستون » از شش هزار سال پيش در معماري ايران شناخته بوده است ، ولي مهم‌ترين بنايي كه تا كنون در ايران شناخته شده و تالارهاي بزرگ آن ستوندار بوده ، دژ حسنلو واقع در جنوب درياچه اروميه در نزديك شهر نقده است. همچنان كه معبد ايلامي در هزارة دوم پيش از ميلاد , نموداري از چگونگي يك بناي مهم است . دژ حسنلو هم بناي استواري بوده است از تالارها و اتاق‌ها و دهليزها و حياط و ستون و جزرها ، منطبق بر اصول معماري با سنگ ، گچ و آجر و خشت كه در سدة نهم پيش از ميلاد بنياد شده و در شمار پيشرفته‌ترين معماري‌هاي آن روزگار محسوب مي‌گردد.
نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 248 * منبع :