منو اصلی
مقدمه
مقدمه

ايران به دليل داشتن سابقة تاريخي طولاني و از آنجا كه در زمرة كهن‌ترين مراكز سكونتي و زيستي انسان بوده ، يكي از مناطق مهم باستاني جهان است و همواره مورد توجه و اقبال محققان و باستان شناسان بوده است . بر اساس آمار تخميني و نه چندان دقيق ، ايران داراي چهارصد هزار آثار باستاني شناخته شده مشتمل بر : بنا، تپه ، قبرستان و محوطة باستاني و تاريخي است كه براي مطالعه و حفظ و احياء آنها توان علمي و مادي بسياري نياز است . تا كنون بخش اندكي از اين آثار مورد بررسي و كاوش قرار گرفته و تنها نزديك به دو هزار اثر در فهرست آثار ملي ثبت شده است

: نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 132 * منبع :