منو اصلی
گروههاي مختلف مذهبي
گروههاي مختلف مذهبي
در سده‌ي 7م ساكنان فلات ايران آيين اسلام را پذيرا شدند و سپس مذهب شيعه‌ي اثنا عشري را برگزيدند كه اكنون مذهب رسمي جمهوري اسلامي ايران است، ولي مذاهب ديگر اسلامي مانند حنفي،‌ شافعي، و حنبلي از احترام كامل برخوردارند. قانون اساسي ايران اقليت‌هاي مذهبي مسيحي، يهودي و زردشتي را پذيرفته است.

بر اساس سرشماري سال 1375 ش از كل جمعيت ايران 59.788.791 نفر يا 5/99% مسلمان بوده‌اند. در همان سال 78.745 نفر مسيحي (شامل ارمني و آسوري)، 27.920 نفر زردشتي، و 12.737 نفر كليمي (يهودي) بوده‌اند. همچنين 57.579 نفر نيز پيروان اديان و مذاهب ديگر بوده و 89.716 نفر دين خود را اعلان نكرده‌اند.

بيشترين ساكنان فلات ايران به فارسي سخن مي‌گويند كه زبان رسمي كشور ايران است، ولي زبان‌ها و لهجه‌هاي متعددي مانند كردي.‌ لري، گيلكي، عربي، تركي، بلوچي و جز آن‌ها نيز وجود دارد

گنجي . محمد حسن . ”مدخل ايران “. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 511 * منبع :