منو اصلی
آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

در آمارگيري سال 1370 ش كشور كليه‌ي نوآموزان و همچنين سوادآموزان كلاس‌هاي نهضت سوادآموزي باسواد شناخته شده‌اند. در سال تحصيلي 1375-1376 ش در كل كشور 18.588.130 نفر در مراكز آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش به تحصيل اشتغال داشته‌اند و اين بجز آن‌هايي است كه در سطوح مختلف آموزش عالي مشغول به تحصيل بوده‌اند.

در سال تحصيلي 1375-1376 ش شمار دانشجويان سطوح مختلف تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي 613.468 نفر (362.872 مرد و 250.596زن) بوده كه اگر رقم رابيفزاييم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه در همان سال تحصيلي در سطح كشور 1.192.538 نفر (شامل 732.779 مرد و 459.759 زن) يا حدود 2% از كل جمعيت كشور در سطوح مختلف آموزش عالي مشغول تحصيل بوده‌اند.

گنجي . محمد حسن . ”مدخل ايران “. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 512 _ 511 * منبع :