منو اصلی
مرغ و مرغداري
مرغ و مرغداري
در 1375ش در سطح كشور 93 مؤسسه جوجه‌كشي (76 واحد مرغ گوشتي، 17 واحد مرغ تخم‌گذار)، 170 واحد مؤسسات پرورش دهندة مرغ مادر (با 1.794 سالن و ظرفيت 9.938.000 قطعه) وجود داشته كه در حدود 30% آن در استان تهران بوده است.
گنجي ، محمدحسن . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 514 * منبع :