منو اصلی
موقعيت جغرافيايي

موقعيت جغرافيايي

 

كشور ايران سرزميني است نسبتاً مرتفع كه بخش عمده‌اي از فلات ايران را در بر گرفته است. اين كشور ميان 25 تا 45 درجه عرض شمالي و 40 تا 63 درجه طول شرقي قرار گرفته است. اختلاف ساعت ميان شرقي ترين و غربي ترين نقاط ايران يك ساعت و 18 دقيقه است.
 ايران كنوني داراي شكلي شبيه به لوزي است كه قطر بزرگ آن 2.250 كمـ از دامنه‌ي آرارات در شمال غربي تا بندر گواتر در جنوب شرقي، و قطر كوچك آن 1.400 كمـ از سرخس در شمال شرقي تا دهانة اروند رود در جنوب غربي است. اين لوزي را در جهت شمالي- جنوبي خطي به طول 1.225 كمـ در امتداد نصف النهار 54 درجه شرقي به دو نيمه‌ي شرقي و غربي، و خط ديگري به طول مشابهي روي مدار 32 درجه شمالي به دو نيمه شمالي و جنوبي تقسيم مي كند. مساحت ايران حدود 27/1وسعت قاره‌ي آسيا و 90/1 وسعت خشكي‌هاي جهان است. ايران محدود است از شمال به جمهوريهاي ارمنستان و آذربايجان، درياي خزر و جمهوري تركمنستان، از مشرق به افغانستان و پاكستان، از جنوب به درياي عمان و خليج فارس و از مغرب به جمهوريهاي عراق و تركيه. كشور ايران 657 كمـ مرز آبي در جنوب درياي خزر، 784 كمـ در درياي عمان و 1.259 كمـ درخليج فارس، يعني جمعاً 2.700 كمـ مرز دريايي دارد كه با 6.031 كمـ ارائه شده در جدول 1، پيرامون كشور را به 8.731 ك مـ مي‌رساند.
 
گنجي ، محمدحسن . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 499 * منبع :