Monday, January 25, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
ЦИТАДЕЛА В БАМ-КЕРМАН
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   


Встъпление
 
 Чрез по-долу посочените исторически, обществени, културни и природни условия бихме могли да направим класификация и обзор на туристическите забележителности в Иран. Без колебание може да се изтъкне, че в Иран съществуват доставящи наслада забележителности за всякакъв вкус и цел – за наблюдение, за разходка, за почивка и за свободното време. За любителите на древността и историческия туризъм има на разположение музеи по цялата територия на държавата, като във всеки от тях са в наличност ценни паметници от древни времена и с историческа стойност. Привържениците на природния туризъм могат да се наслаждават според предпочитанията си на цяла съвкупност от уникални естествени феномени като пустини, солени езера, планински сладководни езера, пещери, водопади и извори, малки и големи реки, неповторими по красотата си острови, обширни морски брегове, високи планини и върхове, гъсти зелени гори, широки полета, минерални изворчета и дори естествено създадени хладилници.
 Разнообразието от бит и народности е сред другите забележителности на Иран. В началото на миналия век само 21 % от населението на страната е живеело в градовете, като останалите 79 % са пребивавали в селата или са били номади. Градският живот и обществените структури в Иран са довели до създаването на великолепни паметници и сгради в древните и с историческо значение градове, а в резултат на произлезлите от тези обществени структури религиозни интереси в градовете и селата са построени множество поклоннически центрове и свети места. Зигуратът Чагазанбил в Хузестан, храмът на Анахита в Кангавар и многобройните места за огнепоклонничество в древните градове са сред религиозните и културни паметници от предислямската епоха. Съвкупността от ключови гробници на ислямски светии като храма на Имам Реза в Машхад, храма на Фатима в Гом, храма на Шахчераг в Шираз, както и хилядите други свети места и сгради, съставляват изключително широкия и разнообразен спектър на паметниците от религиозно значение, които през всичките години привличат милиони поклонници. Съхранените от предисторическата епоха градове и крепости като хълма Силк-е Кашан, могилите Яхии в Керман и Хасанлу в Западен Азербайджан, изгорелия град Забол и много други са сред ценните древни забележителности в Иран. Запазените паметници и сгради в Тахт-е Джамшид (Персеполис), Хагамтане, Сад Дарвазе, Рей, Шуш, Бишабур, Мадакту в Даррешахр, комплекса Тахт-е Солейман, Таг Бастан, Бисотун, Ганджнаме-йе Хамедан, както и забележителностите от ислямската епоха в градовете Исфахан, Язд, Табриз, Газвин, Ардабил, Наийн, Нишабур, Керман, Машхад, Шираз, Бам, Табас, Рей, Кашан и много други, представляват съвкупността от изключително богатите културно-исторически забележителности на тази страна.
 Останките от древни кервансараи, много от които все още са добре съхранени, или от древни пътища и мостове, осигурявали връзката между изтока и запада, севера и юга, и до сега се срещат във всички краища на Иран. Извънградското население в страната е разположено в около 65 000 големи и малки села, някои от които са основани преди хиляди години. В отделни села все още са съхранени архитектурни паметници като например в Масуле, Абиане, Кандаван и Маджан. Те са сред безбройните туристически забележителности в страната, които години наред привличат хиляди туристи.
 Номадските общности, които все още наброяват 1 100 000 души и пребивават в страната със своя специфичен бит, представляват друга туристическа забележителност. Начинът на живот на номадите, обществената и икономическата им система, средствата им за живеене, работа и препитание, тяхната култура и нравствени и социални ценности, и дори облеклото и семейните им отношения се смятат за най-характерните особености на тази общност. Поради тази причина за жителите на индустриализираните страни по света, за които животът и битът се изразяват само посредством масмедиите, номадите представляват изключително ценна забележителност. Може да се каже, че Иран сам по себе си е един свят в политическото русло на една държава: в Иран разнообразието от туристически забележителности е толкова голямо, че при всички случаи то осигурява на туристите изпълнени с наслада и спомени пътувания.
*
Източник: стр. 384-387, Намджу, Аббас, „Облик на иранската култура”, Техеран, издателство „Илам”, 1999г.

 

Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 1902
Посещения от деня : 107
Посетители на страницата : 256582
Посетители онлайн : 1
Време на посещение : 2.7188

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта