Monday, January 25, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
МУЗЕЯ "АББАСИ" В ТЕХЕРАН
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   


Музика от спортната арена
 
 Според писанията на древногръцкия историк Херодот „Иранците привикват своите деца от пет до двадесет годишна възраст към три неща: конна езда, стрелба с лък и правдивост.”
 От древни времена спортът и моралът са взаимно свързани в културата на иранците, като упражненията в спортните арени са най-красноречивият пример за тази прекрасна особеност: „Поради много причини без съмнение може да се твърди, че от дълбока древност до епохата след приемането на исляма иранците винаги са разполагали с места, където да се занимават с леки спортни дейности и борба.” „Историята на спортните арени с известните им в наши дни форма и състояние започва от VІІ в.” Освен това „Преобразуването на древния спорт в упражнения на спортната арена вероятно е в резултат от широкото му обществено практикуване. Както кожените панталони и украшенията, носени от борците, а също и уреди и приспособления като мила, заместен по-късно от боздугана, кабаде, заместено от лъка, и изместения от щита камък са останали в историята. В тази графа влиза и барабанът, който е повдигал духа на бойците по време на война.”
 Упражненията на спортната арена си имат свои специфични порядки и традиции, които, следвани от борците и митичните герои, възпитават сред спортистите дух на мъжество, доблест и смелост, а също така им вдъхват и сила. Тези прекрасни качества се откриват и в стиховете и разказите, които се напяват от съдържателя на арената под ритъма на барабана - най-важния инструмент на този вид музика – с цел стимулиране на спортистите по време на упражнения. Под музикалния съпровод на съдържателя спортистите правят подскоци и демонстрират красиви индивидуални или групови движения.
 „Съдържателят на спортната арена играе най-важната роля в древния спорт. Един добър съдържател трябва да е изкусен музикант, прекрасен певец, като е нужно да е напълно запознат с традиците и порядките на арената и вещо да ги съхранява.”
 Един истински способен изпълнител и съдържател на спортна арена трябва да притежава следните качества:
 1. Хармонизиране на поезията с музиката, както и музикална аранжировка;
 2. Владеене на ритъма и правилата за ритмуване;
 3. Спонтанно разнообразяване на такта на движение при различните спортове и способност да ръководи;
 4. Умение да използва целия потенциал и възможностите на барабана.
 На арената старшият спортист е този, който застава в центъра на игрището. Останалите спортисти наблюдават неговите движения и правят упражнения под ритъма на барабана, удрян от съдържателя. Старшият спортист се ползва с по-голям опит и ерудиция спрямо другите.
 На арената единствено ритъмът провокира разнообразните и чисто човешки емоции на спортистите. Тропането с крака и различните други движения като махове с ръце, навеждане, игра с къмък, колело или мил и опъване на тетива свидетелстват за древния произход на тези спортове, тренирани под музикалния съпровод на разнообразни ударни инструменти.
 За всеки от спортистите на арената е предназначен отделен музикален (инструментален или певчески) мотив, който се изпълнява от съдържателя. Именно последният променя звученето на тези мотиви (забързване или забавяне на ритъма и мелодията, повторението, постепенното изменяне на такта и т.н.) съобразно актуалното настроение на арената и емоционалното състояние на спортистите.
 В миналото музиката на спортната арена е била изпълнявана на различни инструменти като барабан, флейта и сетар, но в наши дни тя се състои единствено от пеене под барабанен съпровод, изпълнявано в повечето случаи главно от съдържателя.
 От гледна точка на формата си барабанът на спортната арена наподобява вид по-малък барабан, използван в традиционната музика, но сега с по-басов и по-мощен тон. Корпусът на този инструмент е от изпечена глина, а кожата му, подобно на другите видове барабани, е от сърна.
 Поезията в музиката на спорните арени е в по-голямата си част епическа, ала съобразно тематиката обхваща стихове от първите пенигирици и елегии, пророчески послания, а също и откъси от нравоучителни творби от стихосбирките на поети като Моулави, Саади и Хафез, както и на съвременни творци. Като форма този вид музикално изкуство, подобно на другите типове древна иранска музика, се разполага в рамките на музиката на структурите „радиф” и на фолклорните изпълнения. Неговите мелодика и ритъм, предвид съдържанието на поезията, стихосложението и движенията на спортистите, са селектирани и изпълнявани въз основа на фиоритурите на структурите „радиф” или фолклорните песни.

*
Източник: стр. 342-343, Намджу, Аббас, „Облик на иранската култура”, Техеран, издателство „Илам”, 1999г.

 

Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 1999
Посещения от деня : 112
Посетители на страницата : 256587
Посетители онлайн : 2
Време на посещение : 2.1719

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта