Monday, January 25, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
ИР Иран
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   


Многокомпонентна
 
 От структурна гледна точка тази музика е изящно съчетание от видове иранско музикално изкуство, но не включва в себе си фолклорната, инструменталната или пък световната теоретична музика. Многокомпонентната за разлика от традиционната и общодостъпна музика не се характеризира с повърхностен и бегъл поглед спрямо световната теоретична музика. Тук иранският музикален стил има тесни връзки с последната и заимства от нея елементи като многогласието, формата, соноритета и др. Целта от една страна е постигането на изящество, а от друга – популяризирането на иранската музика в световен план. Именно това винаги е предизвиквало противоречиви реакции от страна на музиковедите в Иран. Според едни съчетаването по този начин на иранската със западната музика в края на краищата в течение на годините ще доведе до загубата на автентичността, художествените и духовните ценности в иранското музикално изкуство. Но по мнението на други от исторически аспект е било и продължава да бъде неизбежно повлияването върху музиката (въз основа първообраза на изкуството) от страна на идеите на различни мислители и дейци на изкуството. Така че географията, езиците и културните различия – особено в днешния свят – не могат и не бива да бъдат пречка за постигането на тази цел.
 Именно тези въпроси са основен предмет на дискусия сред съвременните музиковеди в Иран. Тезата, която всъщност в най-голяма степен буди безпокойство у първата група, включва опасението, че чрез тези тесни взаимоотношения със западната музика иранската ще загуби своята културна идентичност и същина. В музикалните творби от тази категория, композирани и изпълнявани в наши дни, обикновено не се спазват много от правилата, присъщи за иструменталата музика и тази от структурите „радиф”. Звученето на инструментите е променено, традиционните за Иран тактове стават жертва на преобразувания, видоизменят се изпълнителските техники, мелодията се разгръща не по диапазон, а по гама. Освен това формата на инструментите приема съвременния музикален стандарт от запада, стилът на разгръщане на музикалното произведение също е различен и т.н. Тези промени навлизат до такава степен, че вече във въпросните музикални творби се срещат все по-рядко каквито и да било елементи от иранската музика.
 В тази връзка и противно на горните твърдения има и ценни произведения, композирани от известен брой ирански музиканти за големи оркестри или само за един инструмент, които имат изключително значение за представянето на иранската музика в световен мащаб. Тези творби, базирани главно върху тематика от националната и фолклорна музика на страната, от гледна точка на ритъма подражават на световни произведения, но по необходимост не са обвързани със съблюдаването на минорната и мажорната гама. В много аспекти с цел по-ярко подчертаване на идентичността им с националната и фолклорната музика в тях е основно застъпена иранската тоналност вместо мажорната или минорната гама. В съвременната музика на Иран от количествена гледна точка подобни произведения са по-малко застъпени, отколкото другите видове многокомпонентна музика.

*
Източник: стр. 341, Намджу, Аббас, „Облик на иранската култура”, Техеран, издателство „Илам”, 1999г.

 

Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 1661
Посещения от деня : 105
Посетители на страницата : 256580
Посетители онлайн : 1
Време на посещение : 2.2500

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта