Monday, January 25, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
Техеран
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   

Партиянци или аршакиди
 
 Наличните документи и сведения потвърждават подема на музиката през аршакидската епоха. Част от доказателствата, намерени при археологическите разкопки, представляват голямо количество декоративни чаши от рог (в райони, части от които са известни с имената Даргез, Баджнавард и Гучан). Тези находки очевидно датират от второто столетие след Хр., като сред тях са открити два музикални инструмента – дунай и чанг (вид лира).
 Друга част от наличните сведения представляват информация, получена в резултат на лингвистични изследвания и изучаване на запазените от предислямската епоха текстове. Чрез такива научни подходи на бял свят излиза един вид поезия, именувана като „фахлавият” и явяваща се продължение на един друг тип поетично творчество още от предислямските векове, известно като „пахле”, „пахлау” или „партоу”. Тези наименования са с партиянски произход и несъмнено се отнасят към партиянската, или аршакидската епоха.
 Споменатият вид поезия е била също така напявана и, както е известно от източниците, впоследствие изпълнителският й вариант е наричан „таране”. Това наименование срещаме и през ислямската епоха в музикални композиции като таснифите.
 Друго свидетелство за музиката през тази епоха е партиянската дума „гусан”, откривана в поемите на Вис и Рамин, които от своя страна са също с партиянски корен. Чрез изнамирането на още текстове от тези столетия изследователите до голяма степен са изучили ролята и начина на употреба на понятието „гусан”, което в следващите векове се е доближавало до значението на думата „музикант”, а днес в областта Хорасан – до „писар”.

*
Източник: „Голяма енциклопедия на исляма”, под редакцията на Казем Моусави Баджнаварди, Техеран, Издателски център на „Голямата енциклопедия на исляма”, 1988 г., том VІІІ, стр. 395 - 396.

 

Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 1769
Посещения от деня : 115
Посетители на страницата : 256590
Посетители онлайн : 1
Време на посещение : 2.2188

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта