Monday, January 25, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
Шираз-Хафез
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   

Афшарите
 
 Този период от персийската литература обхваща времето от половината на 12 в. до половината на 14 в. по Хиджр (л.) и се дели на две части: 1. Първият подпериод започва от залеза на Сафавидите до началото на царуването на Фатх Али шах (1212 г. по Хиджр (л.)/1797 г. от н.е.) и е наречен  период на упадък 2. Вторият е от царуването на Фатх Али шах до началото на конституционната монархия и се нарича период на Възвръщане (т.е. възвръщане към класическите ценности в литературата-бел. на пр.).   
 Поезия: Периодът на упадък от литературна гледна точка е беден и в творбите на поетите все още се наблюдават признаци на школата вогу и индийския стил. Най-забележителните поети от това време са Хатеф Исфахани и синът му Сохаб Исфахани.
 По това време в Исфахан, Шираз и Кашан, в средите на талантливи поети, протича диспут за промяната на поетическия стил. Идването на власт на хора, разбиращи от литература и сами занимаващи се с литература като Мирза Махди Естерабади и Мирза Садег Нами, става причина методът на писане на поетите от училищата, който се нарича иракски стил, да измести този на поетите от пазара, наречен индийски стил и така се появява един нов метод, наречен стил възвръщане.
 Първите искри на периода на възвръщане могат да се открият през управлението на Надер шах и на Карим-хан Занд. Те двамата не са проявявали някакъв явен интерес към поезията и поетите, но през тяхното време  поети като Моштаг Исфахани (1101-1171 г. по Хиджр (л.)/1690-1758 г. от н.е.) и години след него Абдулвахаб Нешат създават литературни организации, чиито членове са поети като Ашег и Азар Бигдели. Тези поети и техните ученици, с оттеглянето от индийския стил и връщането към иракския, поставят началото на нов период в персийската литература, който е обяснен като литературно възвръщане.
 В периода на Каджарите поетическата активност се разгаря. Богословите, факихите (мюсюлманските законоведи-бел. на пр.) и муджтехидите (законоведи-шиити, достигнали висша степен в тълкуването на религиозните закони-бел. на пр.) също започват да четат творбите на класиците и да организират поетически съревнования. Стига се до там, че започват да се пишат стихове в опровержение на противниковите възгледи. Сред учените, схоластиците и философите поетичен дар имат Ахванд Молаали Нури (поч. 1246 г. по Хиджр (л.)/1830г. от н.е.), Хадж Молахади Сабзевари (поч. 1289 г. по Хиджр (л.)/1872 г. от н.е) и Агаали Мадрас Занузи (поч. 1307 г. по Хиджр (л.)/1890 г. от н.е.), които оставят след себе си мистични стихове.
 Проза: В началото на разглеждания период персийската проза също е със заплетен изказ, препълнена с трудни реторични фигури и уморителна високопарност на словото. Най-изразителният пример за неясен и заплетен стил от това време откриваме в Дорра-йе Надера (Книга за Надер шах) от Мирза Махдихан Естерабади, секретар на Надершах. В тази творба е налице прекалено подражаване на Вассаф-ол-хазрат и нейното четене отблъсква дори и познавачите в тази област.
 Сред пишещите проза в епохата на Каджарите внимание заслужават Нешат Исфахани с Маншаат (Съчинения), Мирза Тагихан Сепехр с историографските си творби и Реза Голихан Хедаят с писането на антологии.
 Най-забележителната литературна проза от началото на този период откриваме в творбите на Мирза Абулгасем Гайеммагам Фарахани (1193-1251 г. по Хиджр (л.)/1779-1835 г. от н.е). Тъй като служебното му положение му осигурява възможност да пише свободно, той до значителна степен остава незасегнат от изкуствеността и сковаността. С късите изреченски структури, с красивите рими и неупотребата на звания и лъстиви похвали, Фарахани създава изящна проза, която напомня стила на Саади в “Гулестан”.
 След Гайеммагам, Гаани, с разпилени творби, също продължава подражаването на стила на Саади от “Гулестан”.

 

Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 2047
Посещения от деня : 102
Посетители на страницата : 256577
Посетители онлайн : 1
Време на посещение : 2.6250

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта