Monday, January 25, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
Шираз-Хафез
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   

Манихейска литература

До днес са запазени произведения на Мани и неговите последователи, написани на ирански езици от средния период (средноперсийски, парти и согди). Писмеността им е манихейска (произлизаща от палмирската писменост) и датират от периода 3 - 9 в. от н.е. Тези текстове са открити в началото на 20 в. от н.е. във вид на разхвърляни и повредени откъси под развалините на манихейски манастири в Торфан, разположен в китайски Туркестан. Съдържанието им е предимно религиозно и е съставено от семитски и семитско-гръцки елементи. Манихейската литература включва:
А) Книги на Мани: Мани е пишел своите произведения, с изключение на Шапурган (посветена на Шапур Първи), на източноарамейски език, който е матерният му език, а последователите му са ги превеждали на различни езици. Никое от тях обаче не е достигнало до наши дни. Тези творби са следните: Анджил-е зенде (Живо евангелие), Ганджине-йе зендеган (Съкровището на живите), Фаргматия (Съчинения), Разха (Тайни), Гулан (Демони), Расайел (Съчинения) и Забур (Книга с псалми). От Анджил-е зенде, Гулан, писмата и псалмите на Мани до днес са запазени  откъси на средноперсийски език и на езиците парти и согди. Освен тези 7 книги, Мани е имал и илюстрована книга под заглавие Аржанг и друга книга, наречена Шапурган , написани на средноперсийски език.
Б) Произведения в проза на последователите на Мани: Последователите на Мани също са оставили произведения на ирански езици и те са следните: Шарх-е хал-е Мани (Биография на Мани); басни; писма; откъси, включващи основите на манихейството; заповеди и закони; молитви; покаяния; астрономически и календарни текстове; проповеди на Манухамдурушан.
В) Манихейска поезия: Манихейските поетически произведения,  често писани с религиозна цел, съставляват основна част от манихейската литература. Те са писани на средноперсийски и партски език и са изящни, изпълнени с красиви словестни творения и фантазни образи, особено алегории и метафори. В сравнение с прозаическите манихейски произведения, писани на тези два езика, които са тромави, а понякога и елементарни и незрели, поетическите текстове са много по-стойностни. Тази поезия, четена по време на религиозни празници и непременно съпътствана от музика, според външната си форма се дели на 3 групи: дълги стихове, дълги религиозни оди и къси стихове. Стихосложението на манихейската поезия според едни изследователи е силабическо, а според други тоническо. Последните изследвания сочат, че освен броя на ударените срички, ударението в ритъма също може да бъде  различно. Стиховете на партски език, от количествена гледна точка, са повече от тези на средноперсийски език, а и поетическата им стойност е по-голяма. Манихейската поезия е написана в прослава на боговете, на Мани, на известни духовни водачи, на духа-пленник в затвора на тялото.

 

Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 2695
Посещения от деня : 125
Посетители на страницата : 256600
Посетители онлайн : 1
Време на посещение : 2.3125

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта