Monday, January 25, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
ИР Иран
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   

Согдийска литература

Согдийският език е езикът на хората от областта Согди с център Самарканд. Най-важният град в тази област е бил Бохара (в дн. Узбекистан). Освен това този език е бил език на администрацията, търговията и културата и в други райони като Вахе и Торфан в китайски Торкестан. Произведенията, създадени на този език през средния период, можем да разделим по тематичен принцип на две групи: религиозни и нерелигиозни.
1. Нерелигиозни произведения: Тези текстове, написани на специална согдийска писменост, включват надписи върху монети от 2 в. от н.е., писма от началото на 4 в. от н.е. известни като Древни писма, известен брой каменни надписи, а също и произведения от планината Мог. Последните включват 74 броя документи от архива на последния согдийски управител Диваштих (87-104 г. по Хиджр (л.)). Писани са върху кожа и хартия и представляват канцеларски писма, финансови документи и един договор за женитба.
2. Религиозни произведения:  Те принадлежат на последователи на будизма, християнството и манихейството и от гледна точка на обема и разнообразието си съставляват най-важната част от литературата на източноиранските езици от средния период. Те включват:
А) Будистки текстове: Согдийската будистка литература, която може би е най-обемната литература на езика согди, е вид преводна литература и е препълнена с философски термини и догми от будистката религия. Тези текстове са преведени на согди от санскритски или китайски оригинали и тяхното съдържание е заимствано от будистката школа Махаяна. Книгите Вассантара джатака и сутрата Чам ва падаферах-е кердарха (Причините и последствията от действията) са смятани за най-важните образци на тази литература. Други съчинения са печатани в сборници със согдийски будистки произведения, като заслужава да се споменат тези текстове на согди, които се съхраняват в националната библиотека в Париж и в Британската библиотека. Те са написани със согдийска писменост (една от второстепенните разклонения на арамейската писменост).
Б) Християнски текстове: Согдийската християнска литература също е вид преводна литература и включва превод на части от Библията, жития и деяния на светците, няколко проповеди и коментари, съчинения за деянията или лобните места  на християнски мъченици, мисли на известни християнски духовници, афоризми и сентенции. Тези творби са преведени най-вече от сирийски език – езикът на несторианските християни от Средна Азия. Някои от тях са написани с вид сирийска писменост, а други – със согдийска.
В) Манихейски текстове: Сред тях има творби, написани на согди, както и согдийски преводи от средноперсийски и партски оригинали на песни и текстове, свързани с религиозните книги на манихейството. От езиковедска гледна точка те заслужават голямо внимание. Най-важните произведения от тази група включват: покаяния; разкази и притчи; по-кратки и по-дълги песни; разкази за историята на религията; история на манихейството; списък на думи и имена на народности; календарни таблици. Никое от тях обаче не е запазено в цялостния си вид. Согдийската манихейска литература е пълна с красиви метафори и сравнения и предоставя на изследователите един ясен и жив образ на структурата и стилистиката на согдийския език. Освен че са притежавали писателски талант, манихейците са били и умели преводачи. Езикът на текстовете, които те са превели на согдийски, е изразителен, красив и напълно се отличава от неясните, заплетени и несъвършени преводи на християнските и будистки преводачи, носители на езика согди. Написани са с манихейска писменост, а много от повествователните текстове са преведени на персийски.

Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 2148
Посещения от деня : 104
Посетители на страницата : 256579
Посетители онлайн : 1
Време на посещение : 2.0938

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта