Thursday, January 21, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
Техеран
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   
    Гати
    Текстовете на гатите, които влизат в Авеста, съдържат следните части:
    А – Гати (или Гасаи): Този текст е най-старата достигнала до нас иранска литературна творба. Повечето иранисти смятат, че той е написан през първото хилядолетие пр. н. е. Гати, мн. ч. на гах, (в Авеста: Гаса в значение на песен) е най-старата част от Авеста и включва 17 песни, които в сега съществуващата Авеста са разположени сред ясните (28 до 33, 33 до 51 и 53). Смята се, че стиховете в гатите са изпети от самия Заратустра. Освен това те са най-трудният текст, писан до сега, и преводът им на езика пахлави не помага много за по-доброто разбиране на техния смисъл.  Поради времевото разстояние, дори през периода на Сасанидите тяхното разбиране е представлявало трудност за зороастрийските жреци.
   Стиховете в гатите са силабически и от структурна гледна точка приличат на ведите. Според Гершевич, те, въпреки лексикалната, морфологичната и синтактичната си неяснота и въпреки сложния си поетичен език, предават ясно  висшите послания на Заратустра, които са носители на светли и хуманни идеи, представляващи крачка напред в развитието на човешката мисъл.
   Б – Яснха-йе хафт (седем ясни): тази част е наречена още Яснха-йе хафтфасл (ясни в седем части) (ясните от 35 до 41) и след гатите е най-старата част от Авеста. Написана е в проза.
   В – Молитвите в ясна 27: тази част включва известни молитви на Заратустра като Ахуна-Вара, Аша-Вахишта и Йенхе-Хатам. 
Зохре Заршенас, Въведение към Иран, Голяма ислямска енциклопедия, под редакцията на Казем Мусави Боджнурди, Техеран, Център за голяма ислямска енциклопедия, 1367г. по хиджр (1988 г.), т. 10, стр. 558
Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 2149
Посещения от деня : 110
Посетители на страницата : 256251
Посетители онлайн : 1
Време на посещение : 2.2031

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта