Friday, January 22, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
"ГАНДЖ АЛИ ХАН" БАНЯ-КЕРМАН
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   

Преводи (литературни изследвания)

- „История на персийската литература” от Херман Ете, превод: Садег Резазаде Шафаг, издателство: Център за превод и книгоиздаване, 1977г., 361 стр.;
- „Фердоуси и националният епос” от Анри Масе, превод: Мехди Роушан Замир, Табризски университет, 1996г., 371 стр.;
- „Граматия на средноперсийския език” от В. С. Растар Гуива, превод: Валиоллах Шадан, Издателство на фондацията за иранска култура, 1968г., 250 стр.;
- „Антология Маджма ул-хас” (автор: Садеги Кетабдар), превод: Абдулрасул Хаямпур (Тахбаззаде), издадена в Табриз, 1948г., 327 стр.;
- „Мистика и мистична литература” от Евгений Едуардиевич Бертелс, превод: Сирус Язди, издателство „Амир Кабир”, 1997г., 732 стр.;
- „Произход на персийския кратък разказ” от Кристоф Балаи и Мишел Куипърс, превод: Ахмад Карими Хакак, издателство „Папирус”, 1987г., 277 стр.;
- „Кратък речник на езика пахлави” от Д. Н. Макензи, превод: Махшид Мирфахраи, издаден от Център за хуманитарни и културни изследвания, 1994г., 428 стр.;
- „Иранската литература през селджукската и монголската епоха” от Ян Рипка, превод: Якуб Ажанд, издателство „Гостаре”, 1986г., 177 стр.;
- „Изследване на Саади” от Анри Масе, превод: Голамхосейн Юсефи и Мохамадхасан Махдави Ардабили, издадена в Тус, 1984г., 442 стр.;
- „Критичестко изследване на четиристишията на Хаям” от Артур Кристенсен, превод: Ферейдун Бадреи, издадена в Тус, 1995г., 232 стр.;
- „Тайни на реториката” от Абдулгахер Джарджани, превод: Джалил Таджлил, издаделство на Техеранския университет, 1982г., 301 стр.;
- „Методи за критическо изследване на текстовете” от Баргащсара и Абдулселам Харун, превод и компилация: Джамаладин Ширазиан, издателство „Лаклак”, 1991г., 242 стр.;
- „Шекве-йе шамс” (Тенденции в произведенията и мисленето на Моулана) от Анмари Шимел, превод: Хасан Лахути, Издателство за наука и култура, 1988г., 885 стр.;

*
Източник: стр. 124, Намджу, Аббас, „Облик на иранската култура4, Техеран, издателство „Илам”, 1999г.

Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 1942
Посещения от деня : 19
Посетители на страницата : 256276
Посетители онлайн : 1
Време на посещение : 2.2656

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта