Friday, January 22, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
Техеран
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   

Литературни речници и антологии

- „Речник”, съставил: Алиакбар Деххода, Техерански университет, 1993г., 14 тома;
- „Речник на персийския език”, съставил: Мохамад Моин, издателство „Амир Кабир”, 1992г., 6 тома;
- „Поетичен речник”, съставил: А. Хаямпур (Тахбаззаде), издателство „Талайе”, 1989г., 2 тома;
- „Идиоматичен речник”, съставил: Мансур Серват, издателство „Сохан”, 1996г., 518 стр.;
- „Речник на идиомите в поезията от монголската епоха”, съставил: Шамис Шарик Амин, Иранска академия за литература и изкуство, 1978г., 209 стр.;
- „Речник на идиомите в поезията (газнавитска и селджукска епоха)”, съставил: Хасан Анвари, издателство „Сохан ва тахури”, 1994г., 321 стр.;
- „Важенаме” (относно трудните термини в „Шахнаме”), съставил: Абдулхосейн Ноушен, Иранска фондация за култура и издателство „Бита”, 357 стр.;
- „Речник на термините и фразеологизмите в „Маснави””, съставил: Садег Гоухарин, издателство „Зевар”, 1983г., 9 тома;
- „Речник на точната поезия”, съставил: Ахмад Голчин Маани, издателство „Амир Кабир”, 1994г., 2 тома;
- „Речник на удивителните термини, словосъчетания и тълкувания в творчеството на Аттар Нейшабури”, съставил: Реза Ашрафзаде, издателство „ Остан-е годс-е разави”, 1988г., 622 стр.;
- „Речник на легендите и иносказанията в персийските разкази”, съставил: Мохамад Джафар Яхаги, издателство „Соруш”, 1990г., 471 стр.;
- „Речник на митологичните, романистичните, историческите и религиозните препратки и иносказания в персийската литература”, съставил: Сируи Шамиса, издателство „Фердоус”, 1987г., 651 стр.;
- „Речник на евпропейските заемки в персийския език”, съставил: Реза Зомородиан, издателство „ Остан-е годс-е разави”, 1994г., 332 стр.;
- „Речник на арабските изрази в персийската поезия”, съставил: Мохамадреза Адел, издателство „Амир Кабир”, 1996г., 2 тома;
- „Речник на персийските съответствия на арабските думи в съвременния персийски език”, съставил: Фариде Рази, издателство „Нашар-е Марказ”, 1987г., 272 стр.;
- „Да пишем без грешки” („Речник на трудностите в персийския език”), съставил: Абулхасан Наджафи, Университетски издателстки център, 1991г., 466 стр.;
- „Словото и писателите” от Бади ул-Заман Форузанфар, издателство „Харзами”, 1989г., 713 стр.;
- „История на иранската литература” от Забихолла Сафа, издателство „Фердоус”, 1988г., 5 тома;
- „Индийският керван” от Ахмад Голчин Маани, издателство „Остан-е годс-е разави”, 1990г., 2 тома;
- Антология „Пеймане” (относно стиховете от жанра „сагинаме”, както и чувствата и творчеството на техните съставители), Машхадски университет, 1980г., 621 стр.;
- „Поетичен речник”, съставил: Рахим Афифи, издателство „Соруш”, 1993г., 3 тома;
-  „Речник на термините и фразеологизмите в поезията на Хагани Шервани”, съставил: Сейед Зияддин Саджади, издателство „Зевар”, 1995г., 2 тома;
- „Речник на персийския език” (средно ниво), съставил: Хасан Амид, издателство „Амир Кабир”, 1984г., 1254 стр.;
- „История на персийската литература в предислямската епоха” от Ахмад Тафазоли, издателство „Сохан”, 1997г., 452 стр.

*

Източник: стр. 123-124, Намджу, Аббас, „Облик на иранската култура”, Техеран, издателство „Илам”, 1999г.

Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 2044
Посещения от деня : 1
Посетители на страницата : 256257
Посетители онлайн : 1
Време на посещение : 2.2656

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта