Friday, January 22, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
Шираз-Хафез
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   

Литературни изследвания и критика

- „Хорасанският стил и персийската поезия” от  Мохамад Джафар Махджуб, издателства „Фердоус” и „Бита”, 737 стр.;
- „Изследване на мистиката, творчеството, мислите и стиховете на Ирадж Мирза, неговите близки и прадеди” от Мохамад Джафар Махджуб, издателство „Бита”, 1974г., 322 стр.;
- „Прозаичното изкуство в персийската литература” от Хосейн Хатиби, издателство „Зевар”, 1987г., 637 стр.;
- „Метриката в персийската поезия” от Парвиз Нател Ханлари, Фондация за иранска култура, 1975г., 303 стр.;
- „Мисловни аспекти в персийската поезия” от Мохамадреза Шафии Кадкани, издателство „Агах”, 1991г., 732 стр.;
- „Музиката в поезията” от Мохамадреза Шафии Кадкани, издателство „Агах”, 1991г., 679 стр.;
- „Школата на Хафез” (Въведение към познанието за Хафез) от Манучехр Мортезави, издателство „Сотуде”, 1991г., 551 стр.;
- „Произход на разказите и иносказанията в „Маснави”” от Бади ул-Заман Форузанфар, издателство „Амир Кабир”, 1991г., 265 стр.;
- „Школата „Вогу” в персийската поезия” от Ахмад Голчин Маани, Машхадски университет „Фердоуси”, 1995г., 671 стр.;
- „От Саба до Нима” от Яхии Аринпур, издателство „ Зевар”, 1993г., 2 тома;
- „Граматика на персийския език” (Книга за определянето на изафетните конструкции и взаимовръзки) от Халил Хатиб Рахбар, издателство „Саади”, 1997г., 533 стр.;
- „Стилистика” (История и развитие на персийската проза) от Мохамадтаги Бахар, 1990г., 3 тома;
- „Един миг с Хаям” от Али Дащи, издателство „Асатир”, 1985г., 379 стр.;
- „Среща с писателите” (относно двадесет книги с персийска проза) от Голамхосейн Юсефи, Издателство за наука, 1988г., 2 тома;
- „С кервана одежди” от Голамхосейн Заринкуб, Издателство за наука, 1995г., 475 стр.;
- „Литературна критика” от Голамхосейн Заринкуб, издателство „Амир Кабир”, 1990г., 2 тома;
- „Изследване на иранския мистицизъм” от Голамхосейн Заринкуб, издателство „Амир Кабир”, 1990г., 446 стр.;
- „Преглед на граматичната структура в персийския език” от Мохамадреза Батани, издателство „Амир Кабир”, 1991г., 193 стр.;
- „Съчиняването на епоси в Иран” от Забихолла Сафа, издателство „Амир Кабир”, 1990г., 675 стр.;
- „Литературно изкуство и техники” от Джалаладин Хомаи, издателство „Хома”, 1989г., 424 стр.;
- „Речеви способи” (отноно смисловите, стилистичните и реторичните техники в персийския език) от Сейед Насраллах Тагави, Исфахански културен център, 1984г., 344 стр.;
-  „Фархи Систани” (Беседи за мистиката, епохата и стиховете на поета) от Голамхосейн Юсефи, Издателство за наука, 1994г., 681 стр.;
- „Неоспоримо доказателство” от Мохамад Моийн, издателство „Амир Кабир”, 1983г., 4 тома и 1 том с приложения;
- „Мислите на Незами Ганджеви” от Бехруз Серватиан, издателство „Айдин”, 1997г., 442 стр.;
- „От Нима до наше време” от Яхии Аринпур, издателство „Зевар”, 1995г., 638 стр.;
- „История на персийския език” от Парвиз Нател Ханлари, издателство „Ноу”, 1986г., 3 тома;
- „От окраската на цветето до страданието на тръна” (Изследване на формата на разказите в „Шахнаме”) от Гадамали Сарами, Издателство за наука и култура, 1989г., 1087 стр.;
- „Саросайе Фекан” (относно Фердоуси и „Шахнаме”) от Мохамадали Еслами Надушен, издателство „Яздан”, 1989г., 157 стр.;
- „Увод в идеите и изкуството на Фердоуси” от Саид Хамидиан, издателство „Нашар-е Марказ”, 1993г., 466 стр.;
- „Цвете на древни страдания” (Избрани статии за „Шахнаме” на Фердоуси) от Джалал Халеги Мотлаг, издателство „Нашар-е Марказ”, 1993г., 444 стр.;
- „Разкази за животни” (в персийската литература до 17 век) от Мохамад Тагави, издателство „Роузане”, 1997г., 417 стр.;
- „Контрастите и техните създатели” от Мехди Ахавансалес, издателство „Земестан”, 1995г., 208 стр.;
- „Граматика на съвременния персийски език” от Голамреза Аржанг, издателство „Гатре”, 1995г., 176 стр.;
- „Персийските думи в английския език” от Мохамадали Саджадие, Фондация „Нейшабур”, 1985г., 244 стр.;
- „Продължение на изследването на иранския мистицизъм” от Голамхосейн Заринкуб, издателство „Амир Кабир”, 1981г., 412 стр.;
- „Общи смислови категории в персийската и арабската литература” от Сейед Мохамад Дамани, Техерански университет, 1991г., 433 стр.;
- „Критика и редакция на текстовете” от Наджиб Майел Харави, издателство „Остан-е годс-е разави”, 1990г. 504 стр.;
- „Изследване на „марджа” и изследователски способи в персийската литература” от Голамхосейн Сотуде, издателство „Семат”, 1992г., 570 стр.;
- „Изследване на метричните източници в персийската поезия” от Таги Вахидиан Камяр, издателство „Остан-е годс-е разави”, 1992г., 157 стр.;
- „Нов поглед към реториката” от Сирус Шамиса, издателство „Фердоус”, 1988г., 146 стр.;
- „Значения” от Сирус Шамиса, издателство „Митра”, 1993г., 201 стр.;
- „Беседи за неравномерностите на ритмиката в персийската поезия” от Реза Абдулахи, издателство „Амир Кабир”, 1984г., 130 стр.;
- „Съчиняването на елегии в персийската литература” (до 15 век) от Насраллах Емами, издателство „Джехад-е данешгахи-йе Ахваз”, 1990г., 488 стр.;
- „Персийската поезия” (16-19 век) от Мохамадали Хазане Дарлу, издателство „Роузане”, 1996г., 699 стр.;
- „Избрани изследвания за влиянието на Корана върху персийската поезия” от Сейед Абдулхамид Хейрат Саджади, издателство „Амир Кабир”, 1992г., 1060 стр.

*

Източник: стр. 121-123, Намджу, Аббас, „Облик на иранската култура”, Техеран, издателство „Илам”, 1999г.

Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 2020
Посещения от деня : 31
Посетители на страницата : 256288
Посетители онлайн : 1
Време на посещение : 2.0625

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта