Friday, January 22, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
МУЗЕЯ "АББАСИ" В ТЕХЕРАН
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   

Встъпление

Според този метод, след като текстът бива съпоставен и сравнен с известен брой древни и достоверни ръкописи, разликите между ръкописите (появилите се еквиваленти) се отбелязват под линия или в края на книгата, като въз основа на това читателят разполага с всички необходими ръкописи и е възможно мнението му по някои въпроси да е различно от становището на изследователя. С други думи, той може да сметне за уместно използването и селекцията на някой от еквивалентните ръкописи, който не е бил включен в оригиналния текст, но е намерил място в отчитането на разликите между ръкописите.
Изследователите в Иран са взаимствали този метод от ориенталистите и са отчели такъв напредък, че научните им интереси понякога са минавали отвъд естеството на ориенталистките текстове. Един от изтъкнатите редактори-критици Рейнълд Никълсън (1868-1944г.) е англичанин, който след редакцията на „Маснави”, в продължение на двадесет години превежда това прозаично произведение, като едновременно с това пише подробни обяснения и тълкувания, издадени в осем тома в периода 1925-1940г. Освен това той редактира и отпечатва в два тома (1905-1907г.) сборник със стиховете на Аттар.
Има и много други ориенталисти, които през целия си живот са допринасяли за разпространението и опознаването на персийската литература по света. Измежду текстовете, които са имали нужда от критическа редакция, е бил епосът „Шахнаме” на Фердоуси. За първи път М. Ламсдън през 1811г. изследва епоса въз основа на двадесет ръкописа, но издава само един том в Калкута. Впоследствие, през 1829г. след редакция Търнър Маккан издава епоса в Калкута, като използва седемнадесет ръкописа. След него идва ред на Жул Мол, който започва работа през 1826г. чрез използването на тридесет ръкописа. Той умира през 1876г., след като е издал шестия том, а две години след смъртта му на бял свят излиза и седмият. Сред най-добрите критически редакции на „Шахнаме” се отличава издадената под ръководството на И. Е. Бертелс в Москва, за която са използвани пет ръкописа.
През последните години дейността по критическото редактиране се активизира, като се концентрира върху голям брой поетични и прозаични творби, в частност сборника със стиховете на Хафез. По този начин на вниманието на уважаемите читатели биват представяни избрани произведения – плод на изследователска, редакторска и преводаческа дейност. В тази връзка е необходимо да се напомни, че с цел представянето на творби, чието първо издание е било след ислямската революция, те ще бъдат маркирани с черна линия под годината на извадането им. Така може да бъде доказано, че въпреки многото трудности през последните двадесет години изследванията, посветени на персийската литература в области като: поезия, литературни редакции и критика, преводи, литуратурна селекция и тълкуване, изследвания на разказите, драмата и съвременната поезия, са отбелязали качествен и количествен напредък.
*
Източник: стр. 118-119, Намджу, Аббас, „Облик на иранската култура”, Техеран, издателство „Илам”, 1999г.

Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 1990
Посещения от деня : 16
Посетители на страницата : 256273
Посетители онлайн : 2
Време на посещение : 2.9062

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта