Monday, January 25, 2021 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
"ГАНДЖ АЛИ ХАН" БАНЯ-КЕРМАН
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   

 


История на културните отношения

        Началото на неофициалните културни отношения между двата народа датира векове назад. Българската цивилизация така, както и персийската, има няколкохилядна история и, поради тази причина, в основата на цивилизацията на двата народа са заложени общи културно-исторически черти.
 Но датата на официално полагане основите на двустранните културни отношения между Иран и България се отнася към 1956г., т.е. годината на влизането на персийския език като изучаема дисциплина в СУ „Св. Климент Охридски”. Вследствие на подписването на споразумение за културно сътрудничество между двете страни през 1966г., тези отношения намират израз и в различни други сфери.
 Културното сътрудничество между двете страни след победата на Ислямската революция и особено след демократичните промени в България след 1989г. е било винаги в процес на подем на различни нива и, в резултат, през 2007г. между правителставата на Р България и ИР Иран беше подписана Програмата за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и туризма за следващите две години, в качеството си на всеобхватна програма за културно сътрудничество между двете държави. Именно поради тази причина, вследствие на споменатите промени и положените усилия, през последните години културните отношения постигнаха добро развитие, като, в цялост, в двустранните отношения се забелязваше влиянието и важната роля на културата. В светлината на така създадената атмосфера бяха положени много усилия в тази посока, които през годините намериха израз в следното: стимулиране на центровете за изучаване на персийски език и специалност „Иранистика” в СУ „Св. Климент Охридски”; отпечатване на книги и списания на български език; участие на десетки преподаватели и студенти по персийски език в курсове за специализация в Иран; създаване на дълбоки и трайни връзки с мюсюлманските учреждения и лидери в страната; създаване на контакти с Българската православна църква и полагане на усилия в посока диалог между Исляма и българската църква; създаване на контакти между художествените центрове на двете страни; провеждане на множество художествени изложби и регулярно присъствие на панаирите на книгата в София; развитие на взаимното и приятелско сътрудничество с научните и културните центрове в София и в другите градове, ориентирано към развитие на взаимоотношенията и организиране на съвместни културни прояви, засилване на взаимодействието и диалога в тази сфера, укрепване на братските връзки с мюсюлманите в страната, провеждане на редица научни форуми и поетически вечери; даряване на значителен брой книги на големите библиотеки в страната, провеждане на Седмица на иранското кино и др.

 

 

 

 

Търсене
Разширено търсене Уебтърсене
banners
база-данни на НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
vote
Анкетата не е активна
UsersStats
Посетители на страницата: 2492
Посещения от деня : 127
Посетители на страницата : 256602
Посетители онлайн : 1
Време на посещение : 2.5625

Home|Иран|Ислям|Персийски език|За контакти|Връзки|Карта на сайта